close

BUESSCHERPLAN 1800 HP

Č. výrobku 67610

Produkt

Střešní hydroizolační fólie z PVC-P, vyztužená syntetickou nosnou vložkou, není kompatibilní s asfaltem

Horní strana / Spodní strana

Horní strana

šedá

Spodní strana

šedá

Použití

  • Střešní hydroizolační fólie volně položená pod přitížením a pod dalšími užitnými vrstvami
  • Exponovaná hydroizolační fólie mechanicky kotvená

Podle normy

EN 13956

Technické vlastnosti Zkušební metoda Jednotka Hodnota
Zjevné vady EN 1850-2 - Žádné
Délka EN 1848-2 m 15,0 (-0/+5%)
Šířka EN 1848-2 m 1,6 (-0,5/+1%)
Přímost EN 1848-2 mm ≤ 30
Přímost EN 1848-2 mm ≤ 10
Tloušťka EN 1849-2 mm 1,8 (±5%)
Plošná hmotnost EN 1849-2 kg/m² 2,5 (-5/+10%)
Vodotěsnost (Verf. B) EN 1928 - vyhovuje
Chování při vystavení vnějšímu požáru EN 13501-5 Třída Broof(t1)
Reakce na oheň EN 13501-1 Třída E
Odolnost proti krupobití (tvrdý podklad) EN 13583 m/s ≥ 25
Pevnost spojů v odlupu EN 12316-2 N/50mm ≥ 200
Pevnost spojů ve střihu EN 12317-2 N/50mm ≥ 1100
Propustnost pro vodní páru EN 1931 μ 14.000 (± 30%)
Pevnost v tahu podélná/příčná EN 12311-2 N/50mm ≥ 1200/1100
Prodloužení při přetržení EN 12311-2 % ≥ 15/15
Odolnost proti nárazu (tvrdý podklad) EN 12691 mm ≥ 1000
Odolnost proti nárazu (měkký podklad) EN 12691 mm ≥ 2000
Odolnost proti statickému průrazu EN 12730 kg ≥ 28
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná EN 12310-2 N ≥ 180
Rozměrová stabilita EN 1107-2 % ≤ |0,5|
Ohebnost EN 495-5 °C ≤ -25
Odolnost proti kořenům EN 13948/FLL-Prüfverfahren NPD
Vystavení UV záření EN 1297 - Stufe 0

NPD = nedefinovaná hodnota