Büsscher GMS-Noppenbahn 08/2.0

Št.Proiz. 94053

Standard proizvoda

EN 13967

Pakiranje

12 rola dimenzija 20 m x 2m = 480 m² po paleti

Lastnosti izdelka Enota Vrednost
Dolžina m 20
Premer m 2,0
Višina kapice mm 8
Ploščata masa g/m² ca. 400
Tlačna trdnost kN/m² ≥ 150
Kapaciteta pretoka vode v ravnini i=1 pri 20kPa l/(s · m) ca. 2,4
Kapaciteta pretoka vode v ravnini i=1 pri 20kPa l/(s · m) ca. 0,12
Kapaciteta pretoka vode v ravnini i=1 pri 20kPa l/(s · m) ca. 0,22
Kapaciteta pretoka vode v ravnini i=1 pri 20kPa l/(s · m) ca. 0,30
Prostornina zraka med čepi l/m² ca. 5,5
Temperaturna stabilnost °C -30 bis +80
- bakteriologisch beständig, verrottungsfest, wurzelbeständig, trinkwasserunbedenklich
Kemijske lastnosti chemikalienbeständig
Požarna reakcija Razred E

NPD = Vrednost ni določena