close

Büsscher GMS-Noppenbahn 08/2.0

Č. výrobku 94053

HDPE-dimpled membrane

 

Ochrana hydroizolace spodní stavby, Ochrana základů a sklepů, Podkladní vrstva, Výstavba skládek, Tvorba zahrad a zelených střech, Stavba tunelů a podzemních konkstrukcí, Průmyslová a potrubní výstavba, Rekonstrukce starých budov, Protipovodňová ochrana, Ochrana opěrných zdí, Plošná drenáž, Odělovací vrstva pro plovoucí podlahy

Použití

  • Hydroizolační membrána s bariérou proti vlhkosti a ventilací typu V

Podle normy

EN 13967

Balení

12 rolí po 20 m x 2m = 480 m² na patetě

Technické vlastnosti Jednotka Hodnota
Délka m 20
Šířka m 2,0
Výška nopů mm 8
Plošná hmotnost g/m² ca. 400
Pevnost v tlaku kN/m² ≥ 150
Kapacita toku vody i = 1 při 20 kPa l/(s · m) ca. 2,4
Kapacita toku vody i = 1 při 20 kPa l/(s · m) ca. 0,12
Kapacita toku vody i = 1 při 20 kPa l/(s · m) ca. 0,22
Kapacita toku vody i = 1 při 20 kPa l/(s · m) ca. 0,30
Objem vzduchu mezi nopy l/m² ca. 5,5
Teplotní odolnost °C -30 bis +80
Fyziologické vlastnosti - bakteriologisch beständig, verrottungsfest, wurzelbeständig, trinkwasserunbedenklich
Chemické vlastnosti chemikalienbeständig
Reakce na oheň Třída E

NPD = nedefinovaná hodnota