close

Büsscher GMS-Noppenbahn 08/2.0

Nr Art. 94053

HDPE-dimpled membrane

 

Ochrona hydroizolacji piwnicy, Ochrona fundamentów i piwnic, Kurs podstawowy, Wysypisko, Krajobraz i zielone dachy, Budownictwo tunelowe i podziemne, Budownictwo przemysłowe i rurociągowe, Renowacja starych budynków, Ochrona przed zalaniem, Zabezpieczenie ścian oporowych, Odwadnianie obszaru, Warstwa rozdzielająca do podłóg pływających

Stosowanie

  • Membrana hydroizolacyjna z paroizolacją i wentylacją typu V

Standard produktu

EN 13967

Opakowanie

12 rollki każda 20 m x 2m = 480 m² na palecie

Charakterystyka Jednostka Wynik
Długość m 20
Szerokość m 2,0
Głębokość kubełka mm 8
Masa na jednostkę g/m² ca. 400
Wytrzymałość na ściskanie kN/m² ≥ 150
Poziom przepływu wody w płaszczyźnie i=1 przy 20 kPa l/(s · m) ca. 2,4
Poziom przepływu wody w płaszczyźnie i=1 przy 20 kPa l/(s · m) ca. 0,12
Poziom przepływu wody w płaszczyźnie i=1 przy 20 kPa l/(s · m) ca. 0,22
Poziom przepływu wody w płaszczyźnie i=1 przy 20 kPa l/(s · m) ca. 0,30
Objętość powiertrza pomiędzy kubełkami l/m² ca. 5,5
Opór termiczny °C -30 bis +80
- bakteriologisch beständig, verrottungsfest, wurzelbeständig, trinkwasserunbedenklich
Właściwości chemiczne chemikalienbeständig
Reakcja na ogień Klasa E

NPD = wartość użytkowa nie jest określona