close

Nyilatkozat

Impresszum

Büsscher & Hoffmann Kft.

H-1082 Budapest
Futó u. 35-37. V. em. 532
Magyarország

Mobil: +36 30 578 0501
E-mail: hungaria@bueho.at
Web: www.bueho.com/hu

Adószám: 23127027-2-42
Cégjegyzékszám:01-09-954238

Alapvető cél:
Ez a weboldal a Büsscher & Hoffmann online ajánlata az interneten. Ezen a webcímen és az esetleges aldomaineken átfogó tájékoztatási és online szolgáltatásokat bocsátunk rendelkezésre vállalatunk termékeiről és szolgáltatásairól.

Adatvédelmi irányelvünk:
A személyes adatok védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések betartása magától értetődő a számunkra. Az adatvédelmi törvény értelmében személyes adatok azok az információk, amely felhasználhatók a webfelhasználók személyazonosságának megállapításához.
Ebbe a körbe tartoznak az olyan információk, mint a név, a cím, postacím, telefonszám stb. Nem tartoznak ide mindazok az információk, amelyek nem hozhatók közvetlen összefüggésbe a felhasználó személyazonosságával. Szükség esetén, amennyiben a felhasználó személyre szabott vagy interaktív szolgáltatást vesz igénybe a weboldalunkon, rögzítjük a cégnevet, a nevet, keresztnevet, valamint egyéb személyes információkat.
Ezeket a személyes adatokat csak megkeresések esetén, kizárólag vállalatunkon belül használjuk fel. Ezeket az adatokat nem adjuk át harmadik feleknek, kivéve, ha ez szerződésteljesítési célból szükséges.

Adatinformációs részleg:
Jogában áll megtudni, hogy milyen személyes adatokat gyűjtöttünk össze, és lehetősége van kezdeményezni ezen adatok törlését. Adatinformációs részlegünket a következő címen éri el: hungaria@bueho.at

Személyes adataival való vélt jogsérelem esetén az Infotv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bírósághoz fordulhat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu) kezdeményezhet vizsgálatot.

Használati feltételek, szavatosság, felelősség:
Ezt a weboldalt a felhasználó saját felelősségére és kockázatára használja.
Nem szavatolunk a közzétett cikkek, ajánlatok, szolgáltatások és szervizszolgáltatások pontosságáért, teljességéért és működéséért. A szavatosságra a törvényi rendelkezések az irányadók. A közvetlenül vagy közvetve e weboldal használatából adódó károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Ezt a weboldalt és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat a lehető legnagyobb gondossággal üzemeltetjük. Műszaki okokból azonban nem lehetséges ezeket a szolgáltatásokat megszakítás nélkül elérhetővé tenni, továbbá a kívánt kapcsolatot nem lehet mindig létrehozni, illetve az elmentett adatokat minden körülmény között megőrizni. Az állandó elérhetőség ezért nem szavatolható. Más hálózatüzemeltetőkhöz a lehetőségek függvényében kapcsolódunk. Nem vállalunk semmilyen felelősséget olyan problémákért, amelyek harmadik felek hálózataira vezethetők vissza. Más hálózatok használatára az adott üzemeltető felhasználási feltételei irányadóak.
A magunk részéről semmilyen felelősséget nem vállalunk a vis maior eseteiért, sztrájkokért, más hálózatüzemeltetők szolgáltatásainak korlátozásaiért, valamint a javítási és karbantartási munkálatokért és a szolgáltatás ezzel kapcsolatos korlátozásáért vagy megszakításáért.

Linkekkel kapcsolatos szabályzat:
A más online ajánlatokra mutató linkek esetén nem vállalunk semmilyen felelősséget a hivatkozott weboldal(ak) tartalmáért, működéséért és elérhetőségéért. Ez minden más közvetlen vagy közvetett hivatkozásra, illetve a külső internetes ajánlatokra mutató linkekre is érvényes.
Az ilyen weboldalakra mutató linkek esetében elvárt, hogy ezek külső linkként saját böngészőablakban nyíljanak meg. A főablakot nem szabad átemelni a link elhelyezőjének frame-jébe. Ha egy weboldal, amelynek linkjét elhelyeztük, jogellenes tartalmaknak ad helyet, akkor kérjük ennek közlését: a linket azonnal eltávolítjuk.

Cookie-k:
„A jelen weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics internetes elemző szolgáltatását használja. A Google Analytics szöveges fájlokat, ún. cookie-kat használ, amelyek tárolásra kerülnek az Ön számítógépén, és lehetővé teszik a weboldal Ön által történő használatának analizálását. A cookie-k által a weboldal használatára vonatkozóan létrehozott információkat (beleértve az Ön IP címét is) a rendszer tárolás céljából továbbítja a Google egyesült államokbeli szerverére. A Google arra használja ezeket az információkat, hogy kiértékelje a weboldal Ön által történő használatát, a weboldalak üzemeltetői számára jelentéseket készítsen a weboldalon történő aktivitásokról, és további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatosan. A Google ezeket az információkat adott esetben akkor továbbítja harmadik fél részére, ha azt törvény írja elő, vagy az adatokat harmadik fél dolgozza fel a Google megbízásából. A Google soha nem kapcsolja össze az Ön IP címét más Google adatokkal. Böngészőszoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-k telepítését, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a jelen weboldal összes funkcióját. A weboldal használatával kijelenti, hogy hozzájárul a Google által gyűjtött adatok fent ismertetett módon és a megnevezett célból történő feldolgozásához.”

Amennyiben a Google AdSense, a Google Inc. USA („Google”) által üzemeltetett online hirdetésközvetítő szolgáltatás reklámot (szöveges hirdetést, bannert stb.) illeszt be a jelen weboldalra, az Ön böngészője esetlegesen tárolni fog egy a Google Inc. vagy harmadik fél által küldött cookie-t. A cookie-ban tárolt információkat a Google Inc. vagy harmadik fél feljegyezheti, gyűjtheti és kiértékelheti. Ezenkívül a Google AdSense az információgyűjtéshez ún. webbaconokat (kis láthatatlan grafikonokat) is alkalmaz, amelyek segítségével feljegyzi, gyűjti és kiértékeli az egyszerűbb aktivitásokat, pl. a honlap látogatói forgalmát. A cookie-k és/vagy webbaconok által a weboldal Ön által történő használatára vonatkozóan létrehozott információkat a rendszer tárolás céljából továbbítja a Google egyesült államokbeli szerverére. A Google az így szerzett információkat arra használja, hogy kiértékelje az Ön AdSense hirdetésekkel kapcsolatos felhasználói szokásait. A Google ezeket az információkat adott esetben akkor továbbítja harmadik fél részére is, ha azt törvény írja elő, vagy az adatokat harmadik fél dolgozza fel a Google megbízásából. A Google nem kapcsolja össze az Ön IP címét a Google által tárolt más adatokkal. Önnek lehetősége van megakadályozni a cookie-k merevlemezen történő tárolását és a webbaconok megjelenítését. Ehhez böngészője beállításaiban válassza a „Nem fogadom el a cookie-kat” opciót (az Internet-Explorer esetében az „Extrák / Internetopciók / Adatvédelem / Beállítás”, a Firefox esetében az „Extrák / Beállítások / Adatvédelem / Cookie-k” alatt).

 

Szerzői jogok, védjegyek és oltalmi jogok:
Az ezen a weboldalon található összes tartalom szerzői jogi oltalom alatt áll. Az itt található szövegekre, grafikákra, hanganyagokra, animációkra és videókra szerzői jogi oltalom és az oltalmi jogot szabályozó egyéb törvények vonatkoznak. A tartalom kereskedelmi célból nem sokszorosítható, terjeszthető, módosítható, illetve nem bocsátható harmadik felek rendelkezésére. Bárminemű felhasználása – különös tekintettel az adatbázisokban való elmentésre, sokszorosításra, terjesztésre, feldolgozásra és a kereskedelmi hasznosítás bármilyen formájára, valamint a harmadik felek részére történő átadásra – az üzemeltető, illetve a szerző jóváhagyása nélkül tilos.