close

Büsscher GMS-Noppenbahn 08/1.0

Nr Art. 94051

Standard produktu

EN 13967

Opakowanie

24 rollki każda 20 m x 1m = 480 m² na palecie

Charakterystyka Jednostka Wynik
Długość m 20
Szerokość m 1,0
Głębokość kubełka mm 8
Masa na jednostkę g/m² ca. 400
Wytrzymałość na ściskanie kN/m² ≥ 150
Poziom przepływu wody w płaszczyźnie i=1 przy 20 kPa l/(s · m) ca. 2,4
Poziom przepływu wody w płaszczyźnie i=1 przy 20 kPa l/(s · m) ca. 0,12
Poziom przepływu wody w płaszczyźnie i=1 przy 20 kPa l/(s · m) ca. 0,22
Poziom przepływu wody w płaszczyźnie i=1 przy 20 kPa l/(s · m) ca. 0,30
Objętość powiertrza pomiędzy kubełkami l/m² ca. 5,5
Opór termiczny °C -30 bis +80
- bakteriologisch beständig, verrottungsfest, wurzelbeständig, trinkwasserunbedenklich
Właściwości chemiczne chemikalienbeständig
Reakcja na ogień Klasa E

NPD = wartość użytkowa nie jest określona