close

Büsscher GMS-Noppenbahn 08/1.0

Č. výrobku 94051

Použití

  • Hydroizolační membrána s bariérou proti vlhkosti a ventilací typu V

Podle normy

EN 13967

Balení

24 rolí po 20 m x 1m = 480 m² na patetě

Technické vlastnosti Jednotka Hodnota
Délka m 20
Šířka m 1,0
Výška nopů mm 8
Plošná hmotnost g/m² ca. 400
Pevnost v tlaku kN/m² ≥ 150
Kapacita toku vody i = 1 při 20 kPa l/(s · m) ca. 2,4
Kapacita toku vody i = 1 při 20 kPa l/(s · m) ca. 0,12
Kapacita toku vody i = 1 při 20 kPa l/(s · m) ca. 0,22
Kapacita toku vody i = 1 při 20 kPa l/(s · m) ca. 0,30
Objem vzduchu mezi nopy l/m² ca. 5,5
Teplotní odolnost °C -30 bis +80
Fyziologické vlastnosti - bakteriologisch beständig, verrottungsfest, wurzelbeständig, trinkwasserunbedenklich
Chemické vlastnosti chemikalienbeständig
Reakce na oheň Třída E

NPD = nedefinovaná hodnota