close

PUR-Keil 8 / 8

Nr Art. 93012

Klin PUR do połączeń z attykami i ścianami wg normy ÖNORM B 3691

Charakterystyka Jednostka Wynik
Wysokość / szerokość mm 80 / 80
Długość m 2,0
Naprężenie ściskające przy 10% kompresji kPa ≥ 100
Przewodność cieplna W/mK 0,028
Reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 Klasa E