close

PUR-Keil 8 / 8

Č. výrobku 93012

PUR-klín pro napojení na atiky a stěny podle ÖNORM B 3691

Technické vlastnosti Jednotka Hodnota
Výška / šířka mm 80 / 80
Délka m 2,0
Napětí při 10% stlačení kPa ≥ 100
Tepelná vodivost W/mK 0,028
Reakce na oheň Třída E