close

BARUPLAN TOP G S4

Nr Art. 51098

Produkt

Papa elastomerobitumiczna (SBS) na osnowie z tkaniny szklanej

Górna strona / Dół

Górna strona

Piasek

Dół

Folia

Stosowanie

  • Dolna lub pośrednia warstwa w wielowarstwowych bitumicznych systemach dachowych
  • Systemy izolacji przeciwilgociowych i przeciwwodnych

Podanie

Zgrzewanie

zakłady wzdłużne min. 8 cm, zakłady poprzeczne min. 10 cm

Standard produktu

EN 13707, EN 13969 (Typ A+T)

Opakowanie

20 rollki każda 7,5 m x 1m = 150 m² na palecie

Charakterystyka Metoda testowania Jednostka Wynik
Długość EN 1848-1 m 7,5
Szerokość EN 1848-1 m 1,00
Prostoliniowość EN 1848-1 mm/10m < 20
Gramatura EN 1849-1 kg/m2 5,0
Grubość EN 1849-1 mm 4,0
Wodoszczelność EN 1928 kPa 200
Odporność na działanie ognia zewnętrznego EN 13501-5 Klasa NPD
Reakcja na ogień EN 13501-1 Klasa E
Wytrzymałość złącza (wytrzymałość na ścinanie) EN 12317-1 N/50mm NPD
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek EN 12311-1 N/50mm 1600/2200 (±500/±500)
Wydłużenie EN 12311-1 % 10/10 (±5/±5)
Odporność na uderzenia EN 12691 mm NPD
Odporność na obciążenia statyczne EN 12730 kg NPD
Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek EN 12310-1 N 300/300 (±100/±100)
Stabilność wymiarowa EN 1107-1 % ≤ |0,3|
Giętkość w niskiej temperaturze EN 1109 °C -25
Odporność na spływanie EN 1110 °C 100
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu EN 1928 kPa 100
Przenikanie pary wodnej EN 1931 µ NPD

NPD = wartość użytkowa nie jest określona