close

Služba planiranja

Kreirajte zajednički životni prostor – individualno i bezbedno

Büsscher & Hoffmann služba planiranja

Nezavisno da li su ravni krovovi, zeleni krovovi, kosi krovovi, podrumi/strukture ili mostovi i parking palube, stambeni blokovi, stambene kuće, poslovne zgrade ili proizvodne i logističke površine. Vaši zahtevi za hidroizolacionim sistemima su veliki kao i naša rešenja.

Mi kreiramo i dizajniramo životne prostore zajedno sa vama pomoću promišljenih, individualnih i ekološki prihvatljivih hidroizolacionih sistema. Ključ održivih rešenja je interakcija sofisticirane tehnologije i opsežnog znanja u svim varijantama hidroizolacionih rešenja. Ovaj holistički pristup je osnova za jedinstven razvoj i ekonomska rešenja. Čak i pred naizgled nemogućim izazovima, uvek smo nalazili izvodljiva, profesionalna rešenja.

Arhitekte, planeri i investitori imaju koristi od naše stručnosti isto koliko i krovopokrivači/izvođači radova tokom isporuke.

Sa Büsscher & Hoffmann hidroizolacionim sistemima, pojedinačna rešenja mogu biti dizajnirana na različite načine. Može se realizovati skoro svaki oblik krova - sa maksimalnom funkcionalnom pouzdanošću. Pratimo vas sveobuhvatno od ideje do planiranja, od tendera do realizacije - i dalje.

  • Optimalni sistem
  • Planiranje i detalji u skladu sa standardima
  • Obuke, standardi i tehnička podrška
  • Specifikacije i tenderska dokumentacija u skladu sa standardima
  • Proračun odvodnje i opterećenja vetrom
  • Preporuka krovopokrivača/izvođača radova
  • Konsultacije na licu mesta
  • Krovne provere
  • Izrada koncepta renoviranja

Busscher & Hoffmann služ planiranja obraća se arhitektima, planerima, inženjerima,tenderskim i komercijalnim investitorima.

Imate bilo kakvih pitanja?

Stupite u kontakt sa našim kontakt osobama:

Direktor

Dejan Đokić

Tel.:+381 63 877 1585

e-mail:d.djokic@bueho.rs