close

PROIZVODI RENOVIRANJE

SBS-modifikovane bitumenske membrane -36°C (sa propustom pare)

Preuzimanja šifra proizvoda Proizvod Marka Debljina Stanje površine
Gornja/Donja
description import_contacts 56010 DIAMANT 5,2
Škrilj
Folija
description import_contacts 56020 BARUTOP
T 55 D
5,2
Škrilj
Folija
description import_contacts 56030 BARUTOP
TS D RENO
5,2
Škrilj
Lako spaljiva folija sa integrisanim zonama za izjednačavanje parnog pritiska

SBS-modifikovane bitumenske trake (sa propustom pare)

Preuzimanja šifra proizvoda Proizvod Marka Debljina Stanje površine
Gornja/Donja
description import_contacts 51173 BARUPLAN
TOP PV 250 S52 RENO
5,2 mm
Škrilj
Lako spaljiva folija sa integrisanim zonama za izjednačavanje parnog pritiska
description import_contacts 51060 BARUPLAN SUPER
KVD E 55 K
5,2 mm
Škrilj
Folija