close

Büsscher DRAIN 20 PLUS

Č. výrobku 94026

Perforovaná nopová fólie z HDPE s laminací z geotextilie a s hydroakumulační funcí

 

Použití

  • Drenážní a hydroakumulační vrstva pro zelené střechy

    Díky perforaci je drenážní a hydroakmulační vrstva otevřená pro difúzi a lze ji použít také v inverzní střeše.

Balení

5 rolí po 10 m x 2m = 100 m² na patetě

Technické vlastnosti Jednotka Hodnota
Délka m 10
Šířka m 2
+ ca. 10 cm Vlies-
überstand
Výška nopů mm 20
Plošná hmotnost g/m² ca. 800
Pevnost v tlaku kN/m² ca. 150
Kapacita toku vody i = 1 při 20 kPa l(s x m) ca. 9
Hydroakumulační funkce l/m² ca. 6
Objem vzduchu mezi nopy l/m² ca. 14
Teplotní odolnost °C -30 bis +80
Chemické vlastnosti - chemikalienbeständig
Propustnost vody (EN ISO 11058) m/s ca. 100*10-3
Charakteristická šířka otvoru µm ca. 170
Reakce na oheň Třída E