close

Společnost

Utváříme prostředí pro život – individuálně a bezpečně

Vytváříme obytné prostory s použitím promyšlených, chytrých a ekologických hydroizolačních řešení.

Od svého založení v roce 1852, se Büsscher & Hoffmann soustředí na tři cíle:

  • Ochrana stavebních konstrukcí proti působení vody
  • Zvyšování trvanlivosti konstrukcí
  • Zajištění individuálního životního prostoru pro lidi

Během těchto 170 let, se původní hydroizolace z jednoduché asfaltové lepenky proměnila ve vysoce kvalitní hydroizolační řešení z modifikovaného asfaltu a FPO/TPO.

Pro ploché střechy, zelené střechy a šikmé střechy. Pro konstrukce a mosty. Pro základy a suterén.

Zlepšování kvality života tím, že navrhujeme životní prostor pro lidi individuálně a bezpečně, což je hlavní směr naší každodenní činnosti.

ŽIVOTNÍ PROSTOR

Životní prostor je jak obytná, tak pracovní i volnočasová oblast, stejně jako města a obce, ve kterých žijeme. Pečlivě a promyšleně navržené budovy pozitivně přispívají k blahu svých uživatelů. Zejména zelené střechy mají významný vliv na zlepšení klimatu a životního prostoru v našich městech.

Snížení dopadu využití území optimalizovaným využitím střešních ploch jako doplňkových rekreačních ploch a zelených ploch. Biologicky rozmanité zelené střechy vytvářejí místo pro flóru a faunu, snižují hluk a prašnost a také díky své schopnosti zadržovat vodu fungují jako přírodní klimatizační systémy.

SPOLEČNĚ

Náš úzký vztah k zákazníkovi lze vyjádřit i čísly: Prodejem a technickou podporou je zaměstnáno více než 60 specialistů na domácích a exportních trzích. Každý den poskytují aktivní podporu ve všech otázkách plánování, aplikace a interakce s ostatními pobočkami.

 

16 skladů v Evropě a náš vlastní vozový park pro Rakousko zajišťují, že naše produkty jsou ve správný čas na správném místě. Dodáváme rychle, spolehlivě a s vysokou mírou flexibility „přímo na střechu“.

NÁVRH

Společně s našimi zákazníky a na míru individuálním požadavkům vyvíjíme nejlepší možné řešení hydroizolace pro příslušnou konstrukci. Stavbu a aplikaci považujeme za holistický systém.

 

Přitom zajišťujeme, aby jednotlivé produkty, komponenty a prvky plynule navazovaly a vzájemně fungovaly. Od plánování až po realizaci na stavbě i mimo ni.

INDIVIDUALITA

Život má mnoho směrů a přání, očekávání a požadavky na stavbu jsou tedy odpovídajícím způsobem rozmanité. Ať už hranaté, kulaté nebo atypické – s naším know-how v plánování a realizaci vždy najdeme řešení, aby se splnila přání našich zákazníků.

 

 

 

JISTOTA

Budovy a konstrukce jsou neustále vystaveny všem druhům povětrnostních vlivů, jsou intenzivně využívány a v průběhu své životnosti opakovaně upravovány. Hydroizolace je obzvláště důležitá, proto věnujeme velkou pozornost i malým detailům.

 

Náš produktový návrh zajišťuje bezpečné a efektivní zpracování, kvalita našich produktů zajišťuje dlouhou životnost, holistické plánování vytváří příležitosti pro pozdější úpravy, jako jsou fotovoltaické moduly, střešní zahrady a podobně.

TRADICE & INOVACE

Někdo může říci 170 let minulosti.

My říkáme 170 let zkušeností do budoucna.

Abychom s vámi byli každý den vždy o krok napřed. Při plánování, při aplikaci na staveništi a při dalším vývoji našich produktů pro vaši stavbu.

V současné době je Büsscher & Hoffmann součástí skupiny společností Kwizda. Provozujeme dva výrobní závody. V Enns v Horním Rakousku vyrábíme hydroizolační asfaltové pásy a v německém Meckesheimu vyrábíme hydroizolační fólie FPO/TPO pod značkou Polyfin®.

2020

Produktové portfolio doplňují hydroizolační fólie z FPO

Büsscher & Hoffmann získává 60 % akcií společnosti POLYFIN AG

2020

100 let od založení závodu v Enns

2019

Patentování a uvedení e-plax®

na trh
První detekční hydroizolační pás
Hydroizolace s možností testování těsnosti spojená v jednom produktu

2018

Založení Büsscher & Hoffmann d.o.o.

v Bělehradě jako prodejní dceřiné společnosti pro Srbsko

2017

Založení Büsscher & Hoffmann s.r.l.

v Bukurešti jako prodejní dceřiné společnosti pro Rumunsko

2014

Patentování Relax-Protect-System

pro SBS modifikované samolepicí asfaltové pásy

2014

Patentování Schiefer-Protect-surface

pro asfaltové parozábrany

2011

Založení Büsscher & Hoffmann Kft.

v Budapešti jako prodejní dceřiné společnosti pro Maďarsko

2011

Spuštění druhé výrobní linky

v továrně v Enns

2008

Založení Büsscher & Hoffmann Sp. z o.o.

ve Varšavě jako prodejní dceřiné společnosti pro Polsko

2005

Založení Büsscher & Hoffmann d.o.o.

v Záhřebu jako prodejní dceřiné společnosti pro Chorvatsko

2004

Investice do nové úpravny asfaltu

a modernizace továrny v Enns

2002

Výročí výroby

500 miliontý metr střešní a hydroizolační membrány v továrně v Enns

1995

Implementace ISO 9001

Jako první rakouský výrobce střešních a hydroizolačních pásů

1994

Založení Büsscher & Hoffmann s.r.o.

v Brně jako prodejní dceřiné společnosti pro Českou republiku

1975

Büsscher & Hoffmann začíná jako první rakouská společnost

s vývojem a výrobou hydroizolačních pásů z modifikovaného asfaltu

1959

Chemická společnost F. Joh. Kwizda z Vídně,

Získala společnost Büsscher & Hoffmann

1920

Otevření továrny v Enns

1867-1926

Výstavba továren
Halle/S., Mohuč, Regenstauf, Štrasburk (Alsasko), Teplice (Čechy) a Enns (1920)

Zakládání poboček
Berlín, Mnichov, Mety (Lotrinsko), Königsberg (Prusko), Gdaňsk (Pomořany) a Vídeň (1926)