close

BARUPLAN KV EW 45 K

Č. výrobku 52010

Produkt

Asfaltový modifikovaný SBS hydroizolační pás s vložkou z umělohmotné rohože, s odolností prorůstání kořenům

Horní strana / Spodní strana

Horní strana

Jemný písek

Spodní strana

Fólie

Použití

  • Vrstva systémů odolná proti prorůstání kořenů pro zelené střechy

Zpracování

Plnoplošně natavený

Podélné přesahy min. 8 cm a příčné přesahy min. 10 cm

Podle normy

EN 13707

Balení

18 rolí po 10 m x 1m = 180 m² na patetě

Technické vlastnosti Zkušební metoda Jednotka Hodnota
Délka EN 1848-1 m 10,0
Šířka EN 1848-1 m 1,00
Přímost EN 1848-1 mm/10m < 20
Plošná hmotnost EN 1849-1 kg/m2 4,6 (±0,3)
Tloušťka EN 1849-1 mm 4,0
Vodotěsnost EN 1928 kPa 400
Třída chování při vnějším požáru EN 13501-5 Třída NPD
Reakce na oheň EN 13501-1 Třída E
Pevnost spojů ve střihu EN 12317-1 N/50mm ≥ 500
Pevnost v tahu podélná/příčná EN 12311-1 N/50mm 1000/800 (±200/±100)
Prodloužení při přetržení EN 12311-1 % 50/50 (±10/±10)
Odolnost proti nárazu EN 12691 mm NPD
Odolnost proti statickému průrazu EN 12730 kg NPD
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná EN 12310-1 N 220/220 (±50/±50)
Rozměrová stabilita EN 1107-1 % ≤ |0,6|
Ohyb za studena EN 1109 °C -20
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě EN 1110 °C 100
Odolnost proti kořenům EN 13948/FLL-Prüfverfahren Třída odolnost proti zakořenění
Propustnost pro vodní páru EN 1931 µ NPD

NPD = nedefinovaná hodnota