close

ECOFELT PP-TERMI 300/2

Č. výrobku 94114

Produkt

Netkaná geotextilie vyrobená z polyesterových vláken bez chemického ošetření, odolná proti vrtání

Použití

  • Ochrana
  • Separační

Podle normy

EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265

Technické vlastnosti Zkušební metoda Jednotka Hodnota
Plošná hmotnost EN 9864 g/m² 300 (+/-10%)
Tloušťka (2 kPa) EN 9863 mm 1,36 (-0,408)
Test v tahu (podélně/příčně) EN ISO 10319 kN/m 9,0 (-1,8) /
9,5 (-1,9)
Prodloužení (podélně/příčně) EN ISO 10319 % 50 (-20%) / 50 (-20%)
Index absorpce energie EN ISO 10318 kJ/m² 3,7 (-0,408)
Zkouška statickým průrazem EN ISO 12236 kN 2,05 (-0,62)
Zkouška dinamickým průrazem EN ISO 13433 mm 19 (+30%)
Charakteristická velikost otvoru EN ISO 12956 µm NPD
Propustnost vody kolmo k rovině EN ISO 11058 m/s NPD
Průtok vody v rovině (20 kPa) EN ISO 12958 m²/s NPD
Trvanlivost EN 12224 Jahre mind. 5 [1]

[1] platí pro půdy s hodnotou pH 4 až 9, teplota pod 25 °C. Geotextilie musí být zakryta do 2 týdnů od aplikace.

NPD = nedefinovaná hodnota