close

POLYMER PY AL G200 S35

Č. výrobku 50076

Produkt

Asfaltový modifikovaný pás s vložkou z AL folie a skelné tkaniny

Horní strana / Spodní strana

Horní strana

Jemný písek

Spodní strana

Fólie

Použití

  • Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti
  • Parozábrana

Zpracování

Plnoplošně natavený

Podélné přesahy min. 8 cm a příčné přesahy min. 10 cm

Podle normy

EN 13969 (Typ A), EN 13970

Balení

20 rolí po 10 m x 1m = 200 m² na patetě

Technické vlastnosti Zkušební metoda Jednotka Hodnota
Délka EN 1848-1 m 10,0
Šířka EN 1848-1 m 1,00
Přímost EN 1848-1 mm/10m < 20
Plošná hmotnost EN 1849-1 kg/m2 NPD
Tloušťka EN 1849-1 mm 3,5
Vodotěsnost EN 1928 kPa 60
Reakce na oheň EN 13501-1 Třída E
Pevnost spojů ve střihu EN 12317-1 N/50mm NPD
Pevnost v tahu podélná/příčná EN 12311-1 N/50mm 1600/2200 (±500/±500)
Prodloužení při přetržení EN 12311-1 % 10/10 (±5/±5)
Odolnost proti nárazu EN 12691 mm NPD
Odolnost proti statickému průrazu EN 12730 kg NPD
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná EN 12310-1 N 300/300 (±100/±100)
Ohyb za studena EN 1109 °C -10
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě EN 1110 °C 80
Vodotěsnost pro umělém stárnutí EN 1928 kPa 60
Propustnost pro vodní páru EN 1931 Sd > 1500 m
Propustnost pro vodní páru po umělém stárnutí EN 1928 Sd > 1500 m

NPD = nedefinovaná hodnota