close

BARUPLAN KV EW 45 KSK CLASSIC

Nr Art. 55095

Produkt

Odporna na korzenie, samoprzylepna membrana bitumiczna modyfikowana SBS ze wzmocnieniem z kompozytu poliestrowego do ZIELONYCH DACHÓW Membrana jest wyposażona w dodatkową krajkę z palnikiem do podpalania zakładek bocznych (np. Jeśli temperatura jest niższa od zalecanej minimalnej temperatury aplikacji). Zapobiega to uszkodzeniom termicznym dolnej warstwy w wyniku wypalania.

Pokaż więcej chevron_right

Górna strona / Dół

Górna strona

Piasek z zakładame 8 cm po obu stronach (folia)

Dół

Samoprzylepna (folia do zerwania) z 6 cm zakładem (piasek)

Stosowanie

  • Podkładowa warstwa korzenioodporna SYSTEM DACHU ZIELONEGO

Podanie

Metoda samoprzylepna z / bez aktywacji termicznej

Zakłady wzdłużne min. 8 cm, zakłady poprzeczne min. 10 cm

Temperatura nakładania min. + 10 ° C (metoda samoprzylepna)

Standard produktu

EN 13707

Opakowanie

18 rollki każda 10 m x 1m = 180 m² na palecie

Charakterystyka Metoda testowania Jednostka Wynik
Długość EN 1848-1 m 10,0
Szerokość EN 1848-1 m 1,00
Prostoliniowość EN 1848-1 mm/10m < 20
Gramatura EN 1849-1 kg/m2 NPD
Grubość EN 1849-1 mm 4,0
Wodoszczelność EN 1928 kPa 400
Odporność na działanie ognia zewnętrznego EN 13501-5 Klasa NPD
Reakcja na ogień EN 13501-1 Klasa E
Wytrzymałość złącza (wytrzymałość na ścinanie) EN 12317-1 N/50mm NPD
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek EN 12311-1 N/50mm 1000/800 (±200/±100)
Wydłużenie EN 12311-1 % 50/50 (±10/±10)
Odporność na uderzenia EN 12691 mm NPD
Odporność na obciążenia statyczne EN 12730 kg NPD
Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek EN 12310-1 N 200/200 (±50/±50)
Stabilność wymiarowa EN 1107-1 % ≤ |0,5|
Giętkość w niskiej temperaturze EN 1109 °C -20
Odporność na spływanie EN 1110 °C 100
Odporność na przerastanie korzeni EN 13948 Klasa korzenioodporna
Przenikanie pary wodnej EN 1931 µ NPD

NPD = wartość użytkowa nie jest określona