close

BARUPLAN KV EW 45 KSK CLASSIC

Č. výrobku 55095

Produkt

Protikořenový samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z kompozitního polyesteru, s dovařovacím přesahem. Pokud jsou podélné přesahy pásu dodatečně dovařovány (např. Pokud není dosaženo teploty zpracování pro samolepicí proces zastudena), tak samolepicích povrch pásu chrání podklad před poškozením teplotou při dovařování přesahů.

Zobrazit více chevron_right

Horní strana / Spodní strana

Horní strana

Písek s 8 cm přesahem (fóĺie) na obou stranách

Spodní strana

Samolepicí (snímatelná fólie) s 6 cm přesahem (písek)

Použití

  • Spodní vrstva asfaltových systémů pro zelené střechy odolná proti prorůstání kořenů

Zpracování

Samolepicí zastudena s / nebo bez tepelné aktivace

Podélné přesahy min. 8 cm a příčné přesahy min. 10 cm

Teplota pro zpracování nejméně +10°C (samolepicí)

Podle normy

EN 13707

Balení

18 rolí po 10 m x 1m = 180 m² na patetě

Technické vlastnosti Zkušební metoda Jednotka Hodnota
Délka EN 1848-1 m 10,0
Šířka EN 1848-1 m 1,00
Přímost EN 1848-1 mm/10m < 20
Plošná hmotnost EN 1849-1 kg/m2 NPD
Tloušťka EN 1849-1 mm 4,0
Vodotěsnost EN 1928 kPa 400
Třída chování při vnějším požáru EN 13501-5 Třída NPD
Reakce na oheň EN 13501-1 Třída E
Pevnost spojů ve střihu EN 12317-1 N/50mm NPD
Pevnost v tahu podélná/příčná EN 12311-1 N/50mm 1000/800 (±200/±100)
Prodloužení při přetržení EN 12311-1 % 50/50 (±10/±10)
Odolnost proti nárazu EN 12691 mm NPD
Odolnost proti statickému průrazu EN 12730 kg NPD
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná EN 12310-1 N 200/200 (±50/±50)
Rozměrová stabilita EN 1107-1 % ≤ |0,5|
Ohyb za studena EN 1109 °C -20
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě EN 1110 °C 100
Odolnost proti kořenům EN 13948 Třída odolnost proti zakořenění
Propustnost pro vodní páru EN 1931 µ NPD

NPD = nedefinovaná hodnota