close

ALUPLAN ALGV E 40 K PLUS

Č. výrobku 51131

Produkt

Asfaltový modifikovaný SBS hydroizolační pás s vložkou z AL folie a skelné rohože

S termicky aktivovatelným horním povrchem pro přímé nalepení tepelně izolačního materiálu

Horní strana / Spodní strana

Horní strana

Písek s termicky aktivovatelnými pruhy (fólie)

s 10 cm termicky aktivovatelnými přesahy na obou stranách

Spodní strana

Fólie

Použití

  • Parozábrana

Zpracování

Plnoplošně natavený

Podélné a příčné přesahy min. 10 cm

Izolační materiály z polystyrenu se nalepí ihned po tepelné aktivaci adhezivních zón (spálení fólie na horním povrchu) položením a přitlačením.

Podle normy

EN 13970

Balení

18 rolí po 10 m x 1m = 180 m² na patetě

Technické vlastnosti Zkušební metoda Jednotka Hodnota
Délka EN 1848-1 m 10,0
Šířka EN 1848-1 m 1,00
Přímost EN 1848-1 mm/10m < 20
Plošná hmotnost EN 1849-1 kg/m2 4,3
Tloušťka EN 1849-1 mm 3,8
Vodotěsnost EN 1928 kPa 60
Reakce na oheň EN 13501-1 Třída E
Pevnost spojů ve střihu EN 12317-1 N/50mm 250
Pevnost v tahu podélná/příčná EN 12311-1 N/50mm 500/400 (±100/±100)
Prodloužení při přetržení EN 12311-1 % 4/4 (±2/±2)
Odolnost proti nárazu EN 12691 mm NPD
Odolnost proti statickému průrazu EN 12730 kg NPD
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná EN 12310-1 N 180/180 (±50/±50)
Ohyb za studena EN 1109 °C -15
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě EN 1110 °C 70
Vodotěsnost pro umělém stárnutí EN 1928 kPa 60
Propustnost pro vodní páru EN 1931 Sd > 1500 m
Propustnost pro vodní páru po umělém stárnutí EN 1928 Sd > 1500 m

NPD = nedefinovaná hodnota