close

Polyfin DUO 3015 SC

Č. výrobku F0521

Produkt

Střešní hydroizolační fólie z FPO, vyztužená vložkou z polyesterové tkaniny, kompatibilní s asfaltem

Horní strana / Spodní strana

Horní strana

bílá

Spodní strana

černá

Použití

  • Střešní hydroizolační fólie volně položená pod přitížením a pod dalšími užitnými vrstvami
  • Exponovaná hydroizolační fólie mechanicky kotvená

Zpracování

Proces svařování horkým vzduchem

Podle normy

EN 13956

Balení

23 rolí po 15 m x 2.1m = 724.5 m² na patetě

Technické vlastnosti Zkušební metoda Jednotka Hodnota
Zjevné vady EN 1850-2 - Žádné
Délka EN 1848-2 m 15,0
Šířka EN 1848-2 m 2,1
Přímost EN 1848-2 mm ≤ 30
Přímost EN 1848-2 mm ≤ 10
Tloušťka EN 1849-2 mm 1,5
Plošná hmotnost EN 1849-2 kg/m² 1,7
Vodotěsnost (Verf. B) EN 1928 kPa ≥ 500
Chování při vystavení vnějšímu požáru EN 13501-5 Broof(t1)
Reakce na oheň EN 13501-1 Třída E
Odolnost proti krupobití (tvrdý podklad) EN 13583 m/s ≥ 23
Odolnost proti krupobití (měkký podklad) EN 13583 m/s ≥ 32
Pevnost spojů v odlupu EN 12316-2 N/50 mm ≥ 250
Pevnost spojů ve střihu EN 12317-2 N/50 mm ≥ 500
Propustnost pro vodní páru EN 1931 μ 120.000
Pevnost v tahu podélná/příčná EN 12311-2 N/50 mm ≥ 1100
Prodloužení při přetržení EN 12311-2 % ≥ 20
Odolnost proti nárazu (tvrdý podklad) EN 12691 mm ≥ 600
Odolnost proti nárazu (měkký podklad) EN 12691 mm ≥ 1500
Odolnost proti statickému průrazu EN 12730 kg ≥ 20
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná EN 12310-2 N ≥ 350
Rozměrová stabilita EN 1107-2 % ≤ |1,0|
Ohebnost EN 495-5 °C ≤ -40
Vystavení UV záření EN 1297 > 5000 h vyhovuje (Třída 0)
Index solární odrazivosti - Solar reflectance index (SRI) ASTM E 1980 SRI > 90