close

BARUPLAN KVD E 40 KSK AN (ANTHRAZIT)

Č. výrobku 55025

Produkt

Samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové kombinované rohože

Horní strana / Spodní strana

Horní strana

Ochranný posyp (antracitový granulát), podélný samolepicí přesah 8 cm krytý snímatelnou fólií

Spodní strana

Plošně samolepicí (snímatelná fólie)

Použití

  • Vrchní vrstva vícevrstvých hydroizolačních systémů střech

Zpracování

Samolepicí zastudena s / nebo bez tepelné aktivace

Podélné přesahy min. 8 cm a příčné přesahy min. 10 cm

Teplota pro zpracování nejméně +10°C (samolepicí)

Podle normy

EN 13707

Balení

18 rolí po 7,5 m x 1m = 135 m² na patetě

Technické vlastnosti Zkušební metoda Jednotka Hodnota
Délka EN 1848-1 m 7,5
Šířka EN 1848-1 m 1,00
Přímost EN 1848-1 mm/10m < 20
Plošná hmotnost EN 1849-1 kg/m2 4,3
Tloušťka EN 1849-1 mm 4,0
Vodotěsnost EN 1928 kPa 100
Třída chování při vnějším požáru EN 13501-5 Třída Broof t1 [1]
Reakce na oheň EN 13501-1 Třída E
Pevnost spojů ve střihu EN 12317-1 N/50mm ≥ 500
Pevnost v tahu podélná/příčná EN 12311-1 N/50mm 950/700 (±100/±100)
Prodloužení při přetržení EN 12311-1 % 45/50 (±10/±10)
Odolnost proti nárazu EN 12691 mm NPD
Odolnost proti statickému průrazu EN 12730 kg NPD
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná EN 12310-1 N 200/200 (±50/±50)
Rozměrová stabilita EN 1107-1 % ≤ |0,3|
Ohyb za studena EN 1109 °C -25
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě EN 1110 °C 100
Ohyb za studena po umělém stárnutí EN 1109 °C -15
Propustnost pro vodní páru EN 1931 µ NPD

[1] dle certifikovaného systému

NPD = nedefinovaná hodnota