close

ECOFELT PES-SB 150/2

Č. výrobku 94102

Produkt

Netkaná geotextilie vyrobená z polyesterových vláken, bez chemického ošetření

Použití

  • Drenážní
  • Filtrace
  • Separační

Podle normy

EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265

Technické vlastnosti Zkušební metoda Jednotka Hodnota
Plošná hmotnost EN 9864 g/m² 150 (+/-10%)
Tloušťka (2 kPa) EN 9863 mm 0,48 (-0,144)
Test v tahu (podélně/příčně) EN ISO 10319 kN/m 1,5 (-0,45) /
1,65 (-0,495)
Prodloužení (podélně/příčně) EN ISO 10319 % 50 (-20%) / 50 (-20%)
Index absorpce energie EN ISO 10318 kJ/m² 0,6 (-0,144)
Zkouška statickým průrazem EN ISO 12236 kN 0,28 (-0,0825)
Zkouška dinamickým průrazem EN ISO 13433 mm > 50 (+30%)
Charakteristická velikost otvoru EN ISO 12956 µm 80 (+/-30%)
Propustnost vody kolmo k rovině EN ISO 11058 m/s 0,078 (+/-30%)
Průtok vody v rovině (20 kPa) EN ISO 12958 m²/s 1,0*10-6 (+/-30%)
Trvanlivost EN 12224 Jahre mind. 5 [1]

[1] platí pro půdy s hodnotou pH 4 až 9, teplota pod 25 °C. Geotextilie musí být zakryta do 2 týdnů od aplikace.