close

ECOFELT PP-TERMI 150/2

Č. výrobku 94112

Produkt

Netkaná geotextilie vyrobená z polyesterových vláken bez chemického ošetření, odolná proti vrtání

Použití

  • Separační

Podle normy

EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265

Technické vlastnosti Zkušební metoda Jednotka Hodnota
Plošná hmotnost EN 9864 g/m² 150 (+/-10%)
Tloušťka (2 kPa) EN 9863 mm 0,64 (-0,192)
Test v tahu (podélně/příčně) EN ISO 10319 kN/m 6,0 (-1,2) /
7,2 (-1,44)
Prodloužení (podélně/příčně) EN ISO 10319 % 50 (-20%) / 50 (-20%)
Index absorpce energie EN ISO 10318 kJ/m² 2,6 (-0,192)
Zkouška statickým průrazem EN ISO 12236 kN 1,0 (-0,30)
Zkouška dinamickým průrazem EN ISO 13433 mm 31,8 (+30%)
Charakteristická velikost otvoru EN ISO 12956 µm NPD
Propustnost vody kolmo k rovině EN ISO 11058 m/s NPD
Průtok vody v rovině (20 kPa) EN ISO 12958 m²/s NPD
Trvanlivost EN 12224 Jahre mind. 5 [1]

[1] platí pro půdy s hodnotou pH 4 až 9, teplota pod 25 °C. Geotextilie musí být zakryta do 2 týdnů od aplikace.

NPD = nedefinovaná hodnota