close

ECOFELT PP-TERMI 150/2

Br.Proiz. 94112

Proizvod

Prema

EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265

Svojstva Ispitna metoda Jedinica Rezultat
Plošna masa EN 9864 g/m² 150 (+/-10%)
Debljina (2 kPa) EN 9863 mm 0,64 (-0,192)
Vlačno ispitivanje (uzdužno/poprečno) EN ISO 10319 kN/m 6,0 (-1,2) /
7,2 (-1,44)
Izduljenje (uzdužno/poprečno) EN ISO 10319 % 50 (-20%) / 50 (-20%)
Indeks apsorpcije energije EN ISO 10318 kJ/m² 2,6 (-0,192)
Statički test probijanja EN ISO 12236 kN 1,0 (-0,30)
Dinamički test probijanja EN ISO 13433 mm 31,8 (+30%)
Karakteristična veličina otvora EN ISO 12956 µm NPD
Normalna vodopropusnost u ravnini EN ISO 11058 m/s NPD
Kapacitet protoka vode u ravnini (20kPa) EN ISO 12958 m²/s NPD
Trajnost EN 12224 Jahre mind. 5

NPD = Vrijednost nije utvrđena