close

BARUPLAN SUPER KVD EW 55 K

šifra proizvoda 52020

Proizvod

Protivkorenska elastomerna (SBS) bitumenska membrana za zelene krovove, sa uloškom od poliesterskog filca

Gornja strana / Donja strana

Gornja strana

Mineralni posip (škrilj), uz prostor širine 8 cm za uzdužne preklope, pokriven spaljivom folijom

Donja strana

Folija

Primena

  • Protivkorenska završna bitumenska traka za sistem zelenog krova

Ugradnja

Varenje celom površinom.

Uzdužni preklopi ≥8 cm, poprečni preklopi ≥10 cm

Prema

EN 13707

Pakovanje

18 rolne dimenzije 7,5 m x 1m = 135 m² po paleti

Tehničke karakteristike Metod Jedinica mere Vrednost
Dužina rolne EN 1848-1 m 7,5
Širina rolne EN 1848-1 m 1,00
Pravost pružanja EN 1848-1 mm/10m < 20
Masa po jedinici površine EN 1849-1 kg/m2 6,0
Debljina EN 1849-1 mm 5,2
Vodonepropusnost EN 1928 zadovoljava
Zapaljivost na požar spolja EN 13501-5 Klasa Broof t1 [1]
Reakcija na plamen EN 13501-1 Klasa E
Otpornost spojeva na smicanje EN 12317-1 N/50mm ≥ 500
Prekidne sile uzdužno-poprečno EN 12311-1 N/50mm 1000/800 (±200/±100)
Izduženje uzdužno-poprečno EN 12311-1 % 50/50 (±10/±10)
Otpornost na udarac EN 12691 mm NPD
Otpornost na statičko opterećenje EN 12730 kg NPD
Otpornost na kidanje uzdužno-poprečno EN 12310-1 N 220/220 (±50/±50)
Dimenziona stabilnost EN 1107-1 % ≤ |0,6|
Savitljivost na niskoj temperaturi EN 1109 °C -20
Otpornost na visoke temperature EN 1110 °C 100
Otpornost na prodor korenja EN 13948 Klasa zadovoljava
Savitljivost na niskoj temperaturi nakon veštačkog starenja EN 1109 -15
Paropropusnost EN 1931 µ NPD

[1] prema ispitanom sistemu

NPD = nije izmereno