close

ALUPLAN KSK

Elastomerne bitumenske samoljepljive trake za parnu branu

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts 55089 ALUPLAN
AL E 40 KSK CLASSIC
3,8
Fini pijesak sa 8 cm rubom za zavarivanje (skidajuća folija)
Samoljepljivi (skidajuća folija) sa 6 cm rubom za zavarivanje (fini pijesak)
description import_contacts 55043 ALUPLAN
AL E 30 KSK CLASSIC
3,0
Fini pijesak sa 8 cm rubom za zavarivanje (skidajuća folija)
Samoljepljivi (skidajuća folija) sa 6 cm rubom za zavarivanje (fini pijesak)
description import_contacts 55038 ALUPLAN
AL E 15 KSK PUR
1,2 mm
Aluminijski kompozit (mat završna obrada) sa 6 cm rubom za preklop (skidajuća folija)
Punoplošno samoljepljivo (skidajuća folija)
description import_contacts 55045 ALUPLAN
AL E 15 KSK
1,2 mm
Aluminijski kompozit sa 6 cm rubom za preklop (skidajuća folija)
Punoplošno samoljepljivo (skidajuća folija)
description import_contacts 55046 ALUPLAN
AL E FR KSK – 1,20M
0,4 mm
Specijalni aluminijski kompozit
Punoplošno samoljepljivo (skidajuća folija)
description import_contacts 55102 ALUPLAN
AL E FR KSK – 1,08M
0,4 mm
Specijalni aluminijski kompozit
Punoplošno samoljepljivo (skidajuća folija)