close

ALUPLAN

Elastomerne bitumenske trake za parnu branu

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts 51134 ALUPLAN RADON
ALKV E 50 K/D
5,0
Škriljevac u boji sa sign
Folija
description import_contacts 51127 ALUPLAN RADON
ALGV E 50 K/D
5,0
Škriljevac u boji sa sign
Folija
description import_contacts 51126 ALUPLAN RADON
ALGV E 40 K/D
3,8
Škriljevac u boji sa sign
Folija
description import_contacts 51131 ALUPLAN
ALGV E 40 K PLUS
3,8
Fini pijesak sa integriranim slojem za lijepljenje (folija) i obostranim 10 cm rubom za zavarivanje (folija)
Folija
description import_contacts 51110 ALUPLAN RADON
ALGV E 40 K
3,8
Fini pijesak
Folija
description import_contacts 51112 ALUPLAN
ALGV E 40 KS
3,5
Fini pijesak
Folija

Plastomerne bitumenske trake za parnu branu

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts 50077 POLYMER
PY AL G200 S4
4,0 mm
Fini pijesak
Folija
description import_contacts 50076 POLYMER
PY AL G200 S35
3,5 mm
Fini pijesak
Folija
description import_contacts 50062 POLYMER
PY ALV S35
3,5 mm
Fini pijesak
Folija