close

BARUTOP

Elastomerne bitumenske trake -36°C

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts 52063 BRILLIANT WF 5,2 mm
Granule BIJELE
Folija
description import_contacts 52114 DIAMANT WF 5,2
Škriljevac
Folija
description import_contacts 52112 BARUTOP
T 55 EWD
5,2
Škriljevac
Folija
description import_contacts 52111 BARUTOP
T 55 WF
5,0 mm
Fini pijesak
Folija