close

BARUPLAN

Elastomerne bitumenske trake -20°C

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts 52030 BARUPLAN
CU EW 55 K
5,0
Fini pijesak
Folija
description import_contacts 52020 BARUPLAN SUPER
KVD EW 55 K
5,2
Škriljevac
Folija
description import_contacts 52060 BARUPLAN SUPER
KV EW 55 K
5,0 mm
Fini pijesak
Folija
description import_contacts 52211 BARUPLAN
KVD EW 45 K
4,2 mm
Škriljevac
Folija
description import_contacts 52010 BARUPLAN
KV EW 45 K
4,0
Fini pijesak
Folija