close

PROIZVODI OBNOVA

FPO/TPO-PE Sintetičke hidroizolacijske trake

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts F0252 Polyfin
3020
2,0 mm
siva
siva
description import_contacts F0242 Polyfin
3018
1,8 mm
siva
siva
description import_contacts F0222 Polyfin
3015
1,5 mm
siva
siva
description import_contacts F0862 Polyfin
4020 v
2,0 mm
siva
filc
description import_contacts F0842 Polyfin
4018 v
1,8 mm
siva
filc
description import_contacts F0822 Polyfin
4015 v
1,5 mm
siva
filc

FPO/TPO-PE Sintetičke hidroizolacijske trake

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts F0442 Polyfin
DUO 3020
2,0 mm
bijela
crna
description import_contacts F0432 Polyfin
DUO 3018
1,8 mm
bijela
crna
description import_contacts F0422 Polyfin
DUO 3015
1,5 mm
bijela
crna
description import_contacts F0541 Polyfin
DUO 3020 SC
2,0 mm
bijela
crna
description import_contacts F0531 Polyfin
DUO 3018 SC
1,8 mm
bijela
crna
description import_contacts F0521 Polyfin
DUO 3015 SC
1,5 mm
bijela
crna
description import_contacts F0642 Polyfin
DUO 3020 GS
FM Global 2,0 mm
bijela
crna
description import_contacts F0632 Polyfin
DUO 3018 GS
FM Global 1,8 mm
bijela
crna
description import_contacts F0622 Polyfin
DUO 3015 GS
FM Global 1,5 mm
bijela
crna

PVC Sintetičke hidroizolacijske trake

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts 67866 BUESSCHERPLAN
1800 CX
1,8 (+10/-5%) mm
siva
siva
description import_contacts 67867 BUESSCHERPLAN
1800 CX
1,8 (+10/-5%) mm
siva
siva
description import_contacts 67858 BUESSCHERPLAN
1500 CX
1,5 (+10/-5%) mm
siva
siva
description import_contacts 67857 BUESSCHERPLAN
1500 CX
1,5 (+10/-5%) mm
siva
siva