close

Sintetičke membrane

FPO/TPO-PE Sintetičke hidroizolacijske trake

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts F0252 Polyfin
3020
2,0 mm
siva
siva
description import_contacts F0242 Polyfin
3018
1,8 mm
siva
siva
description import_contacts F0222 Polyfin
3015
1,5 mm
siva
siva
description import_contacts F0862 Polyfin
4020 v
2,0 mm
siva
filc
description import_contacts F0842 Polyfin
4018 v
1,8 mm
siva
filc
description import_contacts F0822 Polyfin
4015 v
1,5 mm
siva
filc

FPO/TPO-PE Sintetičke hidroizolacijske trake

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts F0442 Polyfin
DUO 3020
2,0 mm
bijela
crna
description import_contacts F0432 Polyfin
DUO 3018
1,8 mm
bijela
crna
description import_contacts F0422 Polyfin
DUO 3015
1,5 mm
bijela
crna
description import_contacts F0541 Polyfin
DUO 3020 SC
2,0 mm
bijela
crna
description import_contacts F0531 Polyfin
DUO 3018 SC
1,8 mm
bijela
crna
description import_contacts F0521 Polyfin
DUO 3015 SC
1,5 mm
bijela
crna
description import_contacts F0642 Polyfin
DUO 3020 GS
FM Global 2,0 mm
bijela
crna
description import_contacts F0632 Polyfin
DUO 3018 GS
FM Global 1,8 mm
bijela
crna
description import_contacts F0622 Polyfin
DUO 3015 GS
FM Global 1,5 mm
bijela
crna

Elastomerne bitumenske trake za parnu branu

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts 51134 ALUPLAN RADON
ALKV E 50 K/D
5,0
Škriljevac u boji sa sign
Folija
description import_contacts 51127 ALUPLAN RADON
ALGV E 50 K/D
5,0
Škriljevac u boji sa sign
Folija
description import_contacts 51126 ALUPLAN RADON
ALGV E 40 K/D
3,8
Škriljevac u boji sa sign
Folija
description import_contacts 51131 ALUPLAN
ALGV E 40 K PLUS
3,8
Fini pijesak sa integriranim slojem za lijepljenje (folija) i obostranim 10 cm rubom za zavarivanje (folija)
Folija
description import_contacts 51110 ALUPLAN RADON
ALGV E 40 K
3,8
Fini pijesak
Folija
description import_contacts 51112 ALUPLAN
ALGV E 40 KS
3,5
Fini pijesak
Folija

Plastomerne bitumenske trake za parnu branu

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts 50077 POLYMER
PY AL G200 S4
4,0 mm
Fini pijesak
Folija
description import_contacts 50076 POLYMER
PY AL G200 S35
3,5 mm
Fini pijesak
Folija
description import_contacts 50062 POLYMER
PY ALV S35
3,5 mm
Fini pijesak
Folija

Elastomerne bitumenske samoljepljive trake za parnu branu

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts 55089 ALUPLAN
AL E 40 KSK CLASSIC
3,8
Fini pijesak sa 8 cm rubom za zavarivanje (skidajuća folija)
Samoljepljivi (skidajuća folija) sa 6 cm rubom za zavarivanje (fini pijesak)
description import_contacts 55043 ALUPLAN
AL E 30 KSK CLASSIC
3,0
Fini pijesak sa 8 cm rubom za zavarivanje (skidajuća folija)
Samoljepljivi (skidajuća folija) sa 6 cm rubom za zavarivanje (fini pijesak)
description import_contacts 55038 ALUPLAN
AL E 15 KSK PUR
1,2 mm
Aluminijski kompozit (mat završna obrada) sa 6 cm rubom za preklop (skidajuća folija)
Punoplošno samoljepljivo (skidajuća folija)
description import_contacts 55045 ALUPLAN
AL E 15 KSK
1,2 mm
Aluminijski kompozit sa 6 cm rubom za preklop (skidajuća folija)
Punoplošno samoljepljivo (skidajuća folija)
description import_contacts 55046 ALUPLAN
AL E FR KSK – 1,20M
0,4 mm
Specijalni aluminijski kompozit
Punoplošno samoljepljivo (skidajuća folija)
description import_contacts 55102 ALUPLAN
AL E FR KSK – 1,08M
0,4 mm
Specijalni aluminijski kompozit
Punoplošno samoljepljivo (skidajuća folija)

FPO/TPO-PE Sintetičke hidroizolacijske trake

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts F0252 Polyfin
3020
2,0 mm
siva
siva
description import_contacts F0242 Polyfin
3018
1,8 mm
siva
siva
description import_contacts F0222 Polyfin
3015
1,5 mm
siva
siva
description import_contacts F0862 Polyfin
4020 v
2,0 mm
siva
filc
description import_contacts F0842 Polyfin
4018 v
1,8 mm
siva
filc
description import_contacts F0822 Polyfin
4015 v
1,5 mm
siva
filc

FPO/TPO-PE Sintetičke hidroizolacijske trake

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts F0442 Polyfin
DUO 3020
2,0 mm
bijela
crna
description import_contacts F0432 Polyfin
DUO 3018
1,8 mm
bijela
crna
description import_contacts F0422 Polyfin
DUO 3015
1,5 mm
bijela
crna
description import_contacts F0541 Polyfin
DUO 3020 SC
2,0 mm
bijela
crna
description import_contacts F0531 Polyfin
DUO 3018 SC
1,8 mm
bijela
crna
description import_contacts F0521 Polyfin
DUO 3015 SC
1,5 mm
bijela
crna
description import_contacts F0642 Polyfin
DUO 3020 GS
FM Global 2,0 mm
bijela
crna
description import_contacts F0632 Polyfin
DUO 3018 GS
FM Global 1,8 mm
bijela
crna
description import_contacts F0622 Polyfin
DUO 3015 GS
FM Global 1,5 mm
bijela
crna

PVC Sintetičke hidroizolacijske trake

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts 67866 BUESSCHERPLAN
1800 CX
1,8 (+10/-5%) mm
siva
siva
description import_contacts 67867 BUESSCHERPLAN
1800 CX
1,8 (+10/-5%) mm
siva
siva
description import_contacts 67858 BUESSCHERPLAN
1500 CX
1,5 (+10/-5%) mm
siva
siva
description import_contacts 67857 BUESSCHERPLAN
1500 CX
1,5 (+10/-5%) mm
siva
siva

FPO/TPO-PE Sintetičke hidroizolacijske trake

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts F0252 Polyfin
3020
2,0 mm
siva
siva
description import_contacts F0242 Polyfin
3018
1,8 mm
siva
siva
description import_contacts F0222 Polyfin
3015
1,5 mm
siva
siva
description import_contacts F0862 Polyfin
4020 v
2,0 mm
siva
filc
description import_contacts F0842 Polyfin
4018 v
1,8 mm
siva
filc
description import_contacts F0822 Polyfin
4015 v
1,5 mm
siva
filc

FPO/TPO-PE Sintetičke hidroizolacijske trake

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts F0442 Polyfin
DUO 3020
2,0 mm
bijela
crna
description import_contacts F0432 Polyfin
DUO 3018
1,8 mm
bijela
crna
description import_contacts F0422 Polyfin
DUO 3015
1,5 mm
bijela
crna
description import_contacts F0541 Polyfin
DUO 3020 SC
2,0 mm
bijela
crna
description import_contacts F0531 Polyfin
DUO 3018 SC
1,8 mm
bijela
crna
description import_contacts F0521 Polyfin
DUO 3015 SC
1,5 mm
bijela
crna
description import_contacts F0642 Polyfin
DUO 3020 GS
FM Global 2,0 mm
bijela
crna
description import_contacts F0632 Polyfin
DUO 3018 GS
FM Global 1,8 mm
bijela
crna
description import_contacts F0622 Polyfin
DUO 3015 GS
FM Global 1,5 mm
bijela
crna

PVC Sintetičke hidroizolacijske trake

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts 67866 BUESSCHERPLAN
1800 CX
1,8 (+10/-5%) mm
siva
siva
description import_contacts 67867 BUESSCHERPLAN
1800 CX
1,8 (+10/-5%) mm
siva
siva
description import_contacts 67858 BUESSCHERPLAN
1500 CX
1,5 (+10/-5%) mm
siva
siva
description import_contacts 67857 BUESSCHERPLAN
1500 CX
1,5 (+10/-5%) mm
siva
siva