close

BARUPLAN KSK

Elastomerne bitumenske samoljepljive trake

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts 55075 BARUPLAN
GG E 40 KSK CLASSIC
4,0
Fini pijesak sa 8 cm rubom za zavarivanje (skidajuća folija)
Punoplošno samoljepljivo (skidajuća folija) sa 6 cm rubom za zavarivanje (fini pijesak)
description import_contacts 55073 BARUPLAN
GG E 30 KSK CLASSIC
3,0
Fini pijesak sa 8 cm rubom za zavarivanje (skidajuća folija)
Punoplošno samoljepljivo (skidajuća folija) sa 6 cm rubom za zavarivanje (fini pijesak)
description import_contacts 55001 BARUPLAN
GG E 25 KSK
2,5 mm
Fini pijesak sa 8 cm samoljepljivim rubom (skidajuća folija)
Punoplošno samoljepljivo (skidajuća folija)
description import_contacts 61005 BARUTHENE
HDPE 15 KSK
≥ 1,5 mm
HDPE laminirano sa samoljepljivim rubom (folija)
Punoplošno samoljepljivo (skidajući papir)