close

BARUPLAN

Elastomerne bitumenske trake (paropropusne za sanaciju)

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts 51173 BARUPLAN
TOP PV 250 S52 RENO
5,2 mm
Škriljevac
Bitumen za brzo zavarivanje (folija) sa integriranim parno-aktivnim slojem
description import_contacts 51060 BARUPLAN SUPER
KVD E 55 K
5,2 mm
Škriljevac
Folija