close

BARUTOP

Elastomerne bitumenske trake -36°C (paroprpusne za sanaciju)

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts 56010 DIAMANT 5,2
Škriljevac
Folija
description import_contacts 56020 BARUTOP
T 55 D
5,2
Škriljevac
Folija
description import_contacts 56030 BARUTOP
TS D RENO
5,2
Škriljevac
Bitumen za brzo zavarivanje (folija) sa integriranim parno-aktivnim slojem