close

PROIZVODI HIDROIZOLACIJE ZA TEMELJE

Elastomerne bitumenske trake -25°C

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts 51095 BARUPLAN
TOP PV S4
4,0 mm
Fini pijesak
Folija
description import_contacts 51098 BARUPLAN
TOP G S4
4,0 mm
Fini pijesak
Folija

Elastomerne bitumenske trake -20°C

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts 51040 BARUPLAN SUPER
KV E 55 K
5,0 mm
Fini pijesak
Folija
description import_contacts 51033 BARUPLAN
KV E 45 K
4,0 mm
Fini pijesak
Folija
description import_contacts 51010 BARUPLAN
GG E 45 K
4,0 mm
Fini pijesak
Folija

Elastomerne bitumenske trake -15°C

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts 51092 BARUPLAN
PV S4
4,0 mm
Fini pijesak
Folija
description import_contacts 51091 BARUPLAN
G S4
4,0 mm
Fini pijesak
Folija

Elastomerne bitumenske samoljepljive trake

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts 55075 BARUPLAN
GG E 40 KSK CLASSIC
4,0
Fini pijesak sa 8 cm rubom za zavarivanje (skidajuća folija)
Punoplošno samoljepljivo (skidajuća folija) sa 6 cm rubom za zavarivanje (fini pijesak)
description import_contacts 55073 BARUPLAN
GG E 30 KSK
3,0
Fini pijesak sa 8 cm samoljepljivim rubom (skidajuća folija)
Punoplošno samoljepljivo (skidajuća folija)
description import_contacts 55001 BARUPLAN
GG E 25 KSK
2,5 mm
Fini pijesak sa 8 cm samoljepljivim rubom (skidajuća folija)
Punoplošno samoljepljivo (skidajuća folija)
description import_contacts 61005 BARUTHENE
HDPE 15 KSK
≥ 1,5 mm
HDPE laminirano sa samoljepljivim rubom (folija)
Punoplošno samoljepljivo (skidajući papir)

Polimerne bitumenske trake (brane za radon)

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts 51110 ALUPLAN RADON
ALGV E 40 K
3,8
Fini pijesak
Folija
description import_contacts 50077 POLYMER
PY AL G200 S4
4,0 mm
Fini pijesak
Folija

Bitumenske trake za pozicije nižih zahtjeva

Preuzimanja Br.Proiz. Proizvod Marka Debljina Završna obrada
Gornja strana / Donja strana
description import_contacts 03217 BARUTEKT
GV 40
3,3 mm
Fini pijesak
Folija
description import_contacts 03183 BARUTEKT
V4 KK
3,2 mm
Folija
Folija
description import_contacts 03203 BARUTEKT
V 40
3,1 mm
Fini pijesak
Folija
description import_contacts 03204 BARUTEKT
V 40 SPECIAL
2,6 mm
Folija
Folija
description import_contacts 03010 ALUTEKT
ALGV 45 K
3,8 mm
Fini pijesak
Folija
description import_contacts 03219 BARUTEKT
V 40 SPECIAL EKO
2,6 mm
Fini pijesak
Folija
description import_contacts 03182 BARUTEKT
V3 KK
2,5 mm
Folija
Folija
description import_contacts 03201 BARUTEKT
V 30
2,1 mm
Fini pijesak
Folija
description import_contacts 03202 BARUTEKT
V 30 SPECIAL
2,2 mm
Folija
Folija
description import_contacts 03218 BARUTEKT
V 30 SPECIAL EKO
2,2 mm
Fini pijesak
Folija
description import_contacts 01020 BARUSIN
R 350
1,3 mm
Fini pijesak
Fini pijesak
description import_contacts 01010 BARUSIN
N 35 ( A 330 H)
0,6 mm
Bez obrade
Bez obrade