close

ALUPLAN RADON ALGV E 40 K

Br.Proiz. 51110

Proizvod

Elastomerna polimerna SBS bitumenska traka sa aluminijskog kompozita ojačana staklenim filcem

Gornja strana / Donja strana

Gornja strana

Fini pijesak

Donja strana

Folija

Primjena

  • Hidroizolacija temelja od vlage iz tla
  • Parna brana (brana protiv radona)

Ugradnja

Zavarivanje plamenikom

Uzdužni preklop min. 8 cm, poprečni preklop min. 10 cm

Prema

EN 13969, EN 13970

Pakiranje

18 rola dimenzija 10 m x 1m = 180 m² po paleti

Svojstva Ispitna metoda Jedinica Rezultat
Dužina EN 1848-1 m 10,0
Širina EN 1848-1 m 1,00
Ravnost EN 1848-1 mm/10m < 20
Plošna masa EN 1849-1 kg/m2 4,3
Debljina EN 1849-1 mm 3,8
Vodonepropusnost EN 1928 kPa 100
Reakcija na požar EN 13501-1 Klasa E
Otpornost spojeva na smik EN 12317-1 N/50mm ≥ 250
Prekidna sila uzdužno/poprečno EN 12311-1 N/50mm 500/400 (±100/±100)
Istezanje pri slomu EN 12311-1 % 4/4 (±2/±2)
Otpornost na udar EN 12691 mm NPD
Otpornost na statičko opterećenje EN 12730 kg NPD
Otpornost na trganje uzdužno/poprečno EN 12310-1 N 180/180 (±50/±50)
Savitljivost pri niskim temperaturama EN 1109 °C -20
Postojanost pri povišenoj temperaturi EN 1110 °C 70
Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja EN 1928 kPa 60
Paropropusnost EN 1931 Sd > 1500 m
Paropropusnost nakon umjetnog starenja EN 1931 Sd > 1500 m

NPD = Vrijednost nije utvrđena