close

PUR-Keil 5/5

Br.Proiz. 93011

Svojstva Jedinica Rezultat
Visina / širina mm 50 / 50
Dužina m 2,0
Tlačna čvrstoća kod 10% deformacije kPa ≥ 100
Toplinska vodljivost W/mK 0,028
Reakcija na požar prema EN 13501-1 Klasa E