close

BARUPLAN KVD E 50 K ROT

Br.Proiz. 54040

Proizvod

Elastomerna polimerna SBS bitumenska traka s uloškom od poliesterskog filca, obojane površine, za zahtjevne arhitektonske uvjete. Specijalna traka za lakše zavarivanje na kosom krovu.

Gornja strana / Donja strana

Gornja strana

Lagana površinska zaštita (obojane granule CRVENE) sa 8 cm rubom za zavarivanje (folija)

Donja strana

Folija

Primjena

  • Završni sloj za višeslojne krovne bitumenske sisteme

Ugradnja

Zavarivanje plamenikom

Uzdužni preklop min. 8 cm, poprečni preklop min. 10 cm

Prema

EN 13707

Pakiranje

18 rola dimenzija 7,5 m x 1m = 135 m² po paleti

Svojstva Ispitna metoda Jedinica Rezultat
Dužina EN 1848-1 m 7,5
Širina EN 1848-1 m 1,00
Ravnost EN 1848-1 mm/10m < 20
Plošna masa EN 1849-1 kg/m2 5,0
Debljina EN 1849-1 mm 4,5
Vodonepropusnost EN 1928 kPa 400
Otpornost na požar iz vana EN 13501-5 Klasa Broof t1 [1]
Reakcija na požar EN 13501-1 Klasa E
Otpornost spojeva na smik EN 12317-1 N/50mm ≥ 500
Prekidna sila uzdužno/poprečno EN 12311-1 N/50mm 1200/1000 (±200/±200)
Istezanje pri slomu EN 12311-1 % 55/55 (±10/±10)
Otpornost na udar EN 12691 mm NPD
Otpornost na statičko opterećenje EN 12730 kg NPD
Otpornost na trganje uzdužno/poprečno EN 12310-1 N 280/280 (±50/±50)
Dimenzionalna stabilnost EN 1107-1 % ≤ |0,3|
Savitljivost pri niskim temperaturama EN 1109 °C -20
Postojanost pri povišenoj temperaturi EN 1110 °C 100
Savitljivost pri niskim temperaturama nakon umjetnog starenja EN 1109 -15
Paropropusnost EN 1931 µ NPD

[1] prema certificiranom sistemu

NPD = Vrijednost nije utvrđena