close

POLYMER PY AL G200 S4

Br.Proiz. 50077

Proizvod

Plastomerna polimerna APP bitumenska traka s uloškom od aluminijske folije ojačana staklenom tkaninom

Gornja strana / Donja strana

Gornja strana

Fini pijesak

Donja strana

Folija

Primjena

  • Hidroizolacija temelja od vlage iz tla
  • Parna brana

Ugradnja

Zavarivanje plamenikom

Uzdužni preklop min. 8 cm, poprečni preklop min. 10 cm

Prema

EN 13969, EN 13970

Pakiranje

18 rola dimenzija 10 m x 1m = 180 m² po paleti

Svojstva Ispitna metoda Jedinica Rezultat
Dužina EN 1848-1 m 10,0
Širina EN 1848-1 m 1,00
Ravnost EN 1848-1 mm/10m < 20
Plošna masa EN 1849-1 kg/m2 NPD
Debljina EN 1849-1 mm 4,0
Vodonepropusnost EN 1928 kPa 60
Reakcija na požar EN 13501-1 Klasa E
Otpornost spojeva na smik EN 12317-1 N/50mm NPD
Prekidna sila uzdužno/poprečno EN 12311-1 N/50mm 1600/2200 (±500/±500)
Istezanje pri slomu EN 12311-1 % 10/10 (±5/±5)
Otpornost na udar EN 12691 mm NPD
Otpornost na statičko opterećenje EN 12730 kg NPD
Otpornost na trganje uzdužno/poprečno EN 12310-1 N 300/300 (±100/±100)
Savitljivost pri niskim temperaturama EN 1109 °C -10
Postojanost pri povišenoj temperaturi EN 1110 °C 80
Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja EN 1928 kPa 60
Paropropusnost EN 1931 Sd > 1500 m
Paropropusnost nakon umjetnog starenja EN 1931 Sd > 1500 m

NPD = Vrijednost nije utvrđena